Izborna sednica Skupštine Streljačkog saveza Beograda biće održana u sredu, 20.aprila u Klubu sportista na stadionu Partizana, Humska 1, 11000 Beograd.
Početak je u 18 časova.
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Streljačkog saveza Beograda
2. Izbor Predsednika Streljačkog saveza Beograda
3. Izbor članova Upravnog odbora
4. Izbor članova Nadzornog odbora
5. Razno