Organi saveza

Predsednik SS Beograda: Mile Đapić

Potpredsednici SS Beograda: Dijana Milić i Željko Nešković

UPRAVNI ODBOR:

Mile Đapić, predsednik UO

Ostali članovi Upravnog odbora:
Dijana Milić
Željko Nešković
Ivan Manojlović
Natalija Anastasijević
Stefan Tošić
Marko Zdravković

NADZORNI ODBOR

Jovan Rađenović, predsednik Nadzornog odbora

Ostali članovi Nadzornog odbora:
Jovan Savić
Zoran Matić

Generalni sekretar Streljačkog saveza Beograda: Stefan Višekruna.