Linkovi

 

Internacionalna sportska streljačka federacija

International Sport Shooting Federation

Evropska streljačka konfederacija

European Shooting Confederation

Streljački savez Srbije

Serbian Shooting Federation

Ministarstvo omladine i sporta

Serbian Ministry of Youth and Sport

Sportski savez Srbije

Sports Federation of Serbia

Sekretarijat za sport i omladinu Beograda

 

Sportski savez Beograda

Sports Federation of Belgrade

Walther