Streljački savez Beograda raspisao je konkurs za dobijanje organizacije takmičenja u 2020. godini.

Sezona počinje krajem januara (25/26) Prvenstvom Beograda u A programu.

Raspisan je konkurs za devet takmičenja, a rok za prijave je 15.januar.

Opšti uslovi konkursa koje članice moraju da ispune da bi dobile organizacije takmičenja:

1.Da su verifikovane u SSB i SSS u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju takmičenja. Klub/družina koji na konkursu budu određeni za organizatora, a u toku kalendarske godine u propisanom roku ne izvrše verifikaciju, automatski gube organizaciju takmičenja, a Odluku o novom organizatoru donosi UO SSB na predlog Stručne komisije;

2.Da imaju kapacitet strelišta koje ispunjava standarde propisane OTP SSS sa najmanje 10 streljačkih mesta;

3.Da pored strelišta imaju sve potrebne prateće prostorije: svlačionice, toalete, prostorije za rad sudija i ostalih službenih lica, a po mogućnosti i prostor za publiku;

4.Da za svako takmičenje “A” i “B” programa standardnim vazdušnim oružjem ima obezbeđene boce sa vazduhom;

5.Da za organizovanje Finala Kupa SSB ima strelište na kome se mogu montirati 10 elektronskih meta;

6.Da nije u prinudnoj naplati.

Više detalja u dopisu u prilogu:

KONKURS ZA ORGANIZACIJU TAKMIČENJA 2020