Otvoren je Konkurs za dobijanje programskih sredstava za finansiranje termina-zakupa članicama Streljačkog saveza Beograda u 2020. godini.

Bodovanje prijavljenih članica će se obavljati prema Pravilniku za raspodelu sredstava namenjenih za finansiranje zakupa termina družina/klubova za mlađe kategorije, a konačnu listu doneće Upravni odbor SSB.

Rok za prijavu na konkurs je 15. januar 2020.

Svi detalji konkursa u dopisu u prilogu.

Konkurs za finansiranje termina-zakupa u 2020.

Uz prijavu neophodno je popuniti i priložen obrazac:

Konkurs za finansiranje termina-zakupa u 2020. – OBRAZAC