Produžen rok za dostavljanje kandidatura za izbor organa SSB

Upravni odbor Streljačkog saveza Beograda je odlučio da zbog nedostatka potrebnih kandidatura za izbor članova Nadzornog odbora produži rok dostave kandidatura za izbor organa Saveza. Saglasno Statutu na predstojećoj Izbornoj skupštini Streljačkog saveza Beograda će biti birani predsednik (istovremeno i predsednik Upravnog odbora), šest članova Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora.