Prvo kolo Lige i Kupa SSB 2017/18 (8. oktobar 2017)