Streljački savez Beograda je otvorio konkurs za finansiranje jednog dodatnog sportskog stručnjaka (trenera) u 2024.

Uslovi su isti kao i u prethodnom konkursu. Kandidat mora da ima adresu prebivališta na teritoriji Beograda, da poseduje dozvolu za rad izdatu od Streljačkog saveza Srbije, da je u poslednje tri godine angažovan u klubu u radu sa mlađim kategorijama… Svi detalji u dopisu:

DODATNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKOG STRUČNJAKA U 2024.

Rok za prijave je 29. mart do 12 časova.

Svi već prijavljeni kandidati na Кonkurs za finansiranje 4 sportska stručnjaka trenera koji je objavljen 08.januara., a završen 24.januara, a nalaze se ispod četvrtog mesta rangiranih trenera, automatski učestvuju na novom konkursu, bez donošenja dokumentacije.