Streljački savez Beograda je raspisao:

Konkurs za finansiranje termina-zakupa u 2021. godini

Bodovanje će se obavljati prema važečem pravilniku Streljačkog saveza Beograda, a konačnu listu usvojiće Upravni odbor SSB. Rok za prijavu je 25. decembar 2020.

Za učešće na konkursu klubovi treba da dostave: 1) Popunjen obrazac sa osnovnim podacima o članici, overen i potpisan od strane zastupnika (podatak iz rešenja APR), 2) Kopiju ugovora sa zakupodavcem (podugovori se neće razmatrati), 3) Kopiju dokaza o datumu osnivanja kluba ili družine.

Svi detalji u prilogu:KONKURS ZA FINANSIRANJE TERMINA – ZAKUPA

Obrazac za prijavu: Konkurs za finansiranje termina (.docx)