Upravni odbor Streljačkog saveza Beograda je na konstitutivnoj sednici 15. maja 2018. odlučio da se raspiše konkurs za izbor generalnog sekretara na mandat od pet godina.

Za generalnog sekretara može biti imenovano lice sa višom ili visokom stručnom spremom, iskustvom u streljačkom sportu, poznavanjem jednog stranog jezika i rada na računaru.

Mogu da konkurišu samo lica koja imaju prebivalište i državljanstvo na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 6. juna.

Obaveštenje i uslovi konkursa (.pdf)