Izborna sednica Skupštine Streljačkog saveza Beograda biće održana 26. aprila 2018. godine u sali restorana-kluba „Partizan“, Humska 1, sa početkom u 16 časova.

Sazivajući skupštinu Mile Đapić, predsednik SSB je predložio sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tela:
• Radno predsedništvo – 3 člana,
• Verifikaciona komisija – 3 člana,
• Zapisničar i dva overača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Streljačkog saveza Beograda;
3. Izbor članova organa Streljačkog saveza Beograda:
• Izbor izborne komisije,
• Izbor Predsednika, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
4. Razno

Dnevni red (.pdf)