Streljački savez Beograda je raspisao tri konkursa za aktivnosti u 2024. godini.

Klubovi su pozvani da učestvuju u konkursima za finansiranje termina i organizaciju takmičenju. Sportski stručnjaci imaju pravo da se prijave na konkurs za finansiranje sportskih stručnjaka.

Rok za učešće na sva tri konkursa ističe 23. januara.

U konkursu za finansiranje termina mogu da učestvuju  klubovi koji rade sa mlađim kategorijama. Bodovanje će se vršiti prema Pravilniku za raspodelu sredstava namenjenih za finansiranje zakupa termina klubova za mlađe kategorije.

Klubovi koji imaju mogućnosti za priređivanje takmičenja mogu da konkurišu za dodelu organizacije sedam takmičenja vazdušnim oružjem u kalendaru SSB  tokom 2024.

Stručnjaci koji ispunjavaju uslove mogu da konkurišu za finansiranje četiri sportska stručnjaka u 2024. Odluku o odabranim kandidatima će doneti Upravni oddnor, a finansiranje sće se vršiti po primanju namenskih stredstva od Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Detaljni uslovi konkursa i procedura za prijavljivanje u prilozima:

Konkurs finansiranje termina u 2024, poziv

Konkurs finansiranje termina u 2024, formular za prijavu (.doc dokument)

Konkurs za dodelu organizacije takmičenja 2024, poziv

Konkurs finansiranje sportskih stucnjaka u 2024, poziv

Kalendar takmičenja za 2024 možete preuzeti na sledećem linku:

Kalendar takmičenja SSB 2024