Streljački savez Beograda je  raspisao dva konkursa za 2023. godinu:

-Konkurs za finansiranje termina-zakupa u 2023. godini

-Konkurs za   za finansiranje sportskih stručnjaka

Rok za prijavu na oba konkursa je 13.januar 2023.godine

Bodovanje prijavljenih članica za konkurs za finansiranje termina će se obavljati ptrma Pravilniku Streljačkog saveza Beograda, a konačna lista će biti usvojena po odluci Upravnog odbora.

Kad je reč o finansiranju sportskih stručnjaka, kroz ovaj program će se finansirati četiri stručnjaka (trenera) u 2023.godini. Ukoliko se na konkurs prijavi više od četiri stručnjaka koji ispunjavaju sve uslove, , Stručna komisija SSB će izvršiti bodovanje po odgovarajućem pravilniku.

Više detalja u dokumentima u prilogu:

Konkurs finansiranje termina u 2023

Formular za prijavu na konkurs za finansiranje termina: Konkurs finansiranje termina u 2023, prijava (word dokument)

Konkurs zaposljavanje sportskih stucnjaka u 2023