Redovna godišnja Skupština Streljačkog saveza Beograda biće održana u utorak 11. februara u Klubu sportista na stadionu Partizana (Humska 1).

PREDLOG DNEVNOG REDA

1.Izbor radnih tela:
-Radno predsedništvo – 3 člana,
-Verifikaciona komisija – 3 člana,
-Zapisničar i dva overača zapisnika;

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Streljačkog saveza Beograda;

3.Verifikacija članica Streljačkog saveza Beograda;

4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Streljačkog saveza Beograda za 2019. godinu;

5.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Streljačkog saveza Beograda za 2019. godinu;

6.Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Streljačkog saveza Beograda za 2019. godinu;

7.Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Streljačkog saveza Beograda za 2020. godinu;

8.Razno;

9.Svečana dodela nagrada i plaketa za strelce godine, trenera i kluba.

U svečanom delu sednice, okvirno sa početkom u 19:00 časova obaviće se proglašenje najuspešnijih strelaca, trenera i kluba u 2019. godini i dodeliti nagrade za ostvarene rezultate.

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU SSB