Streljački savez Beograda je ponovo otvorio konkurs za finansiranje sportskih stručnjaka (trenera) od strane Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda u 2019. godini.

Novi rok za prijave je 11. januar 2019. godine.

Bira se jedan kandidat iz različitih streljačkih družina/klubova.

Кandidat treba da ispunjava sledeće uslove:
– Da poseduje srpsko državljanstvo (izvod iz evidencije državljanstva R. Srbije);
– Da se adresa prebivališta nalazi na teritoriji grada Beograda (potvrda prebivališta);
– Da poseduje dozvolu za rad izdatu od strane Streljačkog saveza Srbije;
– Da je klub (u kome je dotični stručni radnik aktivni trener) član nadležnog  regionalnog saveza (komisiji dostavlja kancelarija Streljačkog saveza Beograda);
– Da je poslednje tri godine angažovan u klubu u radu sa mlađim kategorijama (potvrdu daje klub sa potpisom zastupnika);
– Da nije dobitnik nacionalnog sportskog priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja (potvrda Streljačkog saveza Srbije i izjava podnosioca);
– Da ne prima sredstva po istom osnovu na Republičkom nivou (izjava podnosioca);
– Da se ne nalazi na funkciji u klubu (potvrda kluba sa potpisom zastupnika);
– Da nije pokrenut krivični ili disciplinski postupak (potvrda nadležnog organa);

Novi Konkurs za finansiranje sportskih strucnjaka 2019

Pravilnik o bodovanju sportskih stručnjaka